Pegidamanifestationen i Linköping

danpark
Dan Park vid Pegidamanifestation i Linköping

Omkring klockan 18:30 den andra mars hade en större samling människor infunnit sig på  Gyllentorget i Linköping. Pegida hade sökt tillstånd att hålla ett torgmöte, och på plats fanns även åtskilliga poliser. De flesta närvarande var motdemonstranter, och dessa separerades från fyratalet arrangörer med ett galler. Efter att lokala Pegidaanhängare hoppat av fick ansvaret för torgmötet axlas av malmöiterna Henrik Rönnquist (gallerist) och Dan Park, båda nyligen dömda för hets mot folkgrupp. Dan Park bar en banderoll med texten ”Islam = fascism”, där s:et i ”Islam” utgjordes av en s.k. segerruna.

Stämningen var hätsk men ändå förhållandevis lugn. Inga flaskor kastades och inga handgripligheter uppstod. Endast en och annan ballong seglade genom luften. När Rönnquist och Park talade dränktes deras ord i talkörer som skanderade de vanliga ramsorna, som ”Inga fascister/rasister på våra gator”. Flera gånger uppmanades Pegidaanhängarna att åka hem, och det skreks att ”hela Linköping hatar Pegida”. En polis försökte förgäves lugna ned motdemonstranterna. De flesta motdemonstranter var unga, men även äldre Linköpingsbor syntes. Ett fåtal personer (män) som stod vid företrädare för massmedia, skilda från motdemonstranterna, föreföll sympatisera med torgmötet, och skrek ironiska slagord som ”LHC!” (det lokala hockeylaget) och ”Länge leve ISIS”.

När Dan Park väl fick en tillstymmelse till syl i vädret bad han motdemonstranterna att ”hålla käften” och talade han kort om ”ideologin islam” och om personer som ”hatar yttranden som inte faller dem i smaken”. Han menade att ”även jag kunde ha dött den 14 februari”, och syftade då på attentatet i Köpenhamn. Park rökte några cigaretter, vilket han fick kritik av från några motdemonstranter. Rönnquist bemötte talkörernas ord om rasister genom att säga att Pegida står för yttrandefrihet och inte för rasism, och menade att motdemonstranterna var rasisterna, som inte lät Pegida komma till tals. När en sympatisör till torgmötet skrek ”Solidaritet med araber och somalier – nej tack!” fann Rönnquist för gott att upplysa om att en kvinnlig vän till honom nyligen våldtogs av åtta somalier på en finlandsfärja.

Buandet och skanderandet fortsatte, och till sist uppgav Rönnquist att Pegida hade fått fram sitt budskap och att de var nöjda. Dan Park visade därefter upp sin banderoll på nytt, varefter han lämnade platsen. Park och Rönnqvist for sedan därifrån i polisbuss.

Efter detta hade Avsnitts utsände förmånen att samtala med en av arrangörerna, som själv  inte var medlem i Pegida. För honom var yttrandefriheten och motståndet mot totalitära ideologier viktigast. Han uppgav att manifestationer hålls över landet för att bygga upp och samla medlemmar till Pegida.