Artikel om nazistisk manifestation i Västerås inte olaglig

I en artikel på nazistiska Nordfront den 2 oktober berättades om hur medlemmar och sympatisörer i nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) den 26 september samlades för att fira avlidna ”folkkamrater”. En sådan person var en mördad tysk man som beskrivs som ”en vit kämpe”. Nazisterna samlades vid en kyrkogård i utkanten av Västerås.

Vid manifestationen bars en banderoll, som även återges i Nordfronts artikel. Den lyder ”De döda manar oss till strid!”. På banderollen finns även tre runor – NMR:s logotyp tyrrunan, ᛏ, och även ᛉ och ᛣ (som närmast motsvarar T, M och R i yngre runraden). De tre runorna har använts i Nazityskland – ᛉ och ᛣ för att beteckna liv och död. Tyrrunan användes bland annat av s.k. Reichsführerschulen, som utbildade nazistiska ledare.

Artikeln om manifestationen anmäldes till Justitiekanslern, JK. JK skriver i sitt beslut bl.a. att det finns ett stort utrymme även för yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande eller direkt missvisande. JK skriver även att man ”tidigare vid ett flertal tillfällen bedömt tryckta skrifter där en s.k. tyrruna avbildats ensam eller tillsammans med olika yttranden. I de fallen har uppgifterna inte ansetts kunna innefatta tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Motsvarande har gällt för användandet av tyrrunan på” Nordfronts webbplats.

Slutligen skriver JK: ”Användandet av de övriga runorna och uttrycken i artikeltexten om ‘vit kämpe’ och ‘folkkamrater’ ger inte skäl att nu göra någon annan bedömning. Någon förundersökning för yttrandefrihetsbrott ska därför inte inledas i ärendet”.