Förhöret med Skandiamannen i högre kvalitet

Nu har redaktionen för Samhällsmagasinet Avsnitt fått tag i polisens digitaliserade version av kassettbandet med det förhör som hölls med ”Skandiamannen” Stig Engström den 25 april 1986 – ett förhör som Avsnitt genom en kammarrättsdom fick rätt att ta del av, och vars innehåll journalisten tillika författaren Gunnar Wall (blogg) har analyserat åt Avsnitt. Materialet föreligger i WAV-format. WAV-filer har högre kvalitet än komprimerade filer i t.ex. MP3-format, men är därmed mycket stora (här 439 megabyte per bandsida, inklusive informationslös speltid i varje fil). Av tillgänglig metadata för filerna (kallade ”Bandliggaren_63_E_63_Engström_Stig_860425_a” och ”[…]_b”) att döma är digitaliseringen av kassettbandet, som förvaras i ett miljöarkiv för att kunna bevaras för eftervärlden, gjord den 19 januari 2017, knappt två veckor innan chefsåklagare Krister Petersson tillträdde som (i nuläget sista) förundersökningsledare för Palmeutredningen. Utredningen får alltså antas ha utgått ifrån denna digitaliserade version av förhöret vid sin analys, som slutade med ett utpekande av Engström som skäligen misstänkt för mordet på Olof Palme. Detta är det enda polisförhör med Stig Engström som finns upptaget på band, enligt vad polisen har uppgett för Avsnitt.

För den som endast vill lyssna på förhöret och bilda sig en allmän uppfattning om det som Stig Engström berättar för förhörsledarna Allan Bäckström och Lars Jonsson om mordnattens händelser, borde de filer vi redan laddat upp, kassettband 1 och kassettband 2 (som dock är inspelningar av polisens digitaliserade ljudupptagningar), vara tillräckliga. För den som däremot vill djupstudera materialet och lyssna noga på eventuella otydliga passager, torde WAV-filerna kunna vara värdefulla. För nedladdning (med måtta) tillhandahålls, i syfte att öka allmänhetens tillgång till denna väsentliga handling om den som mördare utpekade ”Skandiamannen”, de okomprimerade WAV-filerna här: polisens kassett 1 och polisens kassett 2.

Mördarens flyktväg från mordplatsen. © Samhällsmagasinet Avsnitt, 2022