Tveksam ”bevisning” i ny Palmedokumentär

Stöd gärna vårt ideella arbete via Swish: 123 661 41 19.

Den 26 februari släppte Sveriges television dokumentären ”30 sekunder”. Filmskaparna Håkan Pieniowski och Bo G Andersson har försökt sig på att skildra den första halvminuten från det att det första skottet avlossas av Olof Palmes mördare, på Sveavägen den 28 februari 1986. Vissa vittnen (dock endast bilburna sådana) får 35+ år senare uttala sig om händelseförloppet under mordnatten. Dokumentären driver tesen att den namnkunnige Christer Pettersson, som Svea hovrätt 1989 frikände efter åtal rörande mordet, i själva verket befann sig på mordplatsen utan att ha något med mordet att göra. I filmen sägs, utan reservationer, att ett bilburet vittne ”ser Lisbeth Palme stå och titta rakt på Christer Pettersson”. Efter att Lisbeth Palme observerat Pettersson ska den sistnämnde ha försvunnit åt samma håll som den flyende statsministermördaren, in i gränden på Tunnelgatan. Den obestyrkta tesen om två springande män som strax efter varandra springer i riktning mot trapporna upp mot Malmskillnadsgatan är inget som ska dröjas vid i denna korta artikel. Journalisten och författaren Gunnar Wall har på sin blogg kritiserat teorin som framförs i ”30 sekunder”.

(Parentetiskt kan konstateras att ett vittne mycket långt senare till en journalist har uppgett att han sprang in i gränden. Det bandupptagna polisförhöret med vittnet lämnar knappast utrymme för någon sådan språngmarsch. Inte heller vittnets syster har nämnt någon sådan. En polisman som tidigt anlände till mordplatsen påstod 1988 att han ”började springa i den [av vittnen] utpekade riktningen”, dvs. åt det håll mördaren sprang. Det motsägs av vad polismannen själv uppgav i mars 1986. Fyra polismän beordrades att springa efter mördaren. År 1995 påstod en av dessa att han sprang en stund efter de andra. Övriga förhörsuppgifter m.m., och vad polismannen tidigare själv uppgett, motsäger hans senare utsaga. Det finns således inte någon annan ensam springande man än gärningsmannen – utom möjligen ”Skandiamannen” Stig Engström, som säger sig ha sprungit efter polismännen. Lyssna på förhöret med Engström här.)

Det som är nytt i ”30 sekunder” är att filmskaparna fokuserat på bilburna vittnen och trafikljusens påstådda betydelse. ”Helt nytt och avgörande är insikten om hur trafiksignalerna slår om mellan grönt och rött, vilket polisens utredare av Palmemordet aldrig tagit hänsyn till”, sägs i filmens början. Senare framförs följande: ”Vi har gett Trafikkontoret i Stockholm uppdraget att undersöka hur trafiksignalerna på Sveavägen fungerade 1986. Resultatet visar att vi med säkerhet kan hävda att [ett vittnes] parkering på avkännaren på Tunnelgatan påverkat trafikljusen på Sveavägen.” Ännu senare sägs: ”Men hur kan det komma sig att polisens mordutredare aldrig undersökte ljussignalerna och var bilarna befann sig vid olika klockslag?” Det man påstår att trafikljusen visar är häpnadsväckande: ”Trafikljusens gräns mellan rött och grönt har blivit ett sannolikt bevis för att några sett själva mordet, och sett mördaren avvika vid cirka nio sekunder, när ett annat vittne ett antal sekunder senare sett en annan person framme vid mordplatsen. Sannolikt Christer Pettersson, som Lisbeth Palme mycket envist hävdat att hon mött på mordplatsen, ända till sin död.”

Avsnitt har från Trafikkontoret i Stockholms stad begärt ut de allmänna handlingar som Trafikkontoret skickat till dokumentärmakarna. Trafikingenjören Linnea Svärd meddelade oss att inga handlingar lämnats ut, eftersom det var en muntlig intervju. Efter Avsnitts förfrågan om skriftligt underlag svarar Svärd oss på följande sätt: ”Det finns inga trafiksignalhandlingar kvar från 1986 men trafiksignalen såg enligt uppgift från en tidigare anställd äldre medarbetare troligen ut på liknade sätt som idag med vissa frågetecken som förklarades för Bo G Andersson. Trafikkontoret har i muntlig intervju förklarat hur trafiksignalen kan ha fungerat baserat på de vittnesuppgifter som Bo G Andersson tagit del av och redovisat muntligen vid intervjun. Trafikkontoret har alltså enbart förklarat hur en trafiksignalanläggning fungerar för filmskaparna och inte i detalj hur den specifika trafiksignalanläggningen fungerade 1986. Slutsatserna och övriga antaganden har sedan varit filmskaparnas.”

Läsaren torde själv kunna dra vissa slutsatser om vederhäftigheten i de påståenden som framförts i ”30 sekunder”.

UPPDATERING 2023-03-07: För den intresserade tillgängliggörs dokument som Avsnitt fått ut från Trafikkontoret: 4448_Sveavägen-Olof Palmes gata_2021_översikt och 4448_Sveavägen-Olof Palmes gata_2021_detalj. ”Bara för säkerhets skull vill jag än en gång klargöra att ritningarna är av de befintliga signalerna, inte 1986. De kan komma att ändras i framtiden, men är korrekta vid dagens datum.” skriver trafikingenjör Linnea Svärd om dessa.

UPPDATERING 2023-03-08: En anmälan mot ”30 sekunder” har getts in till Granskningsnämnden för radio och TV. Den som gett in anmälan har vid flera tillfällen bidragit på ett väsentligt sätt till Avsnitts verksamhet, men är inte någon offentlig person eller debattör eller känd i Palmemordsammanhang, och namnges därför inte här. I anmälan återges det svar som Avsnitt har fått från Trafikkontoret och publicerat här. I övrigt har Avsnitt ingenting med anmälan att göra, utan innehållet i den får stå för anmälaren. Avsnitt tar inte ställning i fråga om Palmemordet eller till ”30 sekunder” som helhet, utan har framförallt velat kontrollera de källor som använts i den SVT-sända dokumentären. Anmälan återfinns på Gunnar Walls blogg och huvuddelen läses också upp av Otto Ekevidennes Youtubekanal.

Annons