Om oss

Bidra gärna till Avsnitts ideella verksamhet genom Swish: 123 661 41 19 (märk ”Avsnitt”)

Denna webbplats, Avsnitt: Redaktionen har ordet, drivs av redaktionen för den periodiska skriften Samhällsmagasinet Avsnitt (utgivningsbevis 30 737). Tidskriften är inrättad av Föreningen för utgivande av Samhällsmagasinet Avsnitt (org. nr. 802492-6209). Ansvarig utgivare för såväl tidskriften som webbplatsen (och för redaktionswebbplatsen juridikfronten.org) är Martin Tunström, Helsingborg. Utgivaren har tillsatts av Föreningen för utgivande av Samhällsmagasinet Avsnitt.

Samhällsmagasinet Avsnitt är en politiskt och religiöst obunden tidskrift som avhandlar aktuella samhällsfrågor. Avsnitts artiklar berör ett brett spektrum av aktuella företeelser och händelser. Tidskriften har framförallt kommit att inrikta sig på reportage om juridik, inte minst frågor som rör allmänna handlingar och offentlig maktutövning och intressanta rättsprocesser därom. Tidskriften producerar också fortlöpande texter om yttrande- och tryckfrihetsrätt och bevakar den extrempolitiska miljön, framförallt vit makt-rörelsen och nynazistiska organisationer.

Samhällsmagasinet Avsnitt var först med att publicera nyheten om en rättsprocess som utmynnade i att Norrköpings tingsrätt fastslog att även hets mot majoritetsgruppen svenskar, omfattas av straffbudet för hets mot folkgrupp. Vi publicerade en djupgående rättsliga analys av varumärkesstriden efter splittringen av Sverigedemokraternas ungdomsförbud. Avsnitt publicerade också nyligen ett exklusivt öppet brev från den tidigare nazisten Mikael Skillt. Övriga nämnvärda publiceringar är ”Fanor vid nazistdemonstration inte brottsliga”, ”Ledarsidorna.se och brevlådeföretagen”, ”Meddelarskyddet i fara utan ny sekretessbestämmelse”, ”Anstalten Ringsjön och offentlighetsprincipen”, ”Förintelseförnekaren Ditlieb Felderer”, ”Förintelseförnekelse inför rätta – några reflektioner” . Den ideella föreningen Juridikfronten är en av de föreningar som är medlemmar i Föreningen för utgivandet av Samhällsmagasinet Avsnitt, varför tidskriften också skriver om händelser inom Juridikfrontens intressesfär. Merparten av dessa artiklar, reportage och texter publiceras dels i pappersutgåvan, dels på Avsnitts webbplats Juridikfrontens perspektiv.

Samhällsmagasinet Avsnitt har också som ändamål att genom artiklar och reportage verka för upplysning och vetenskap, mot kvacksalveri och pseudovetenskapliga irrläror. Detta gjordes tidigare bland annat inom ramen för publiceringar på webbplatsen Kolloidaltsilver.org, som numer avvecklats. Granskningar av pseudovetenskapliga irrläror fortsätter alltjämt inom ramen för tidskriftens pappersutgivning och på denna webbplats.

Den som vill komma i kontakt med redaktionen för Samhällsmagasinet Avsnitt eller lämna tips med meddelarskydd, kan e-posta till red@avsnittmagasinet.se eller redaktionen@avsnitt.press, eller via de kontaktvägar som beskrivs här.